มมร ล้านนา: ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ