มมร ล้านนา: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างรายไตรมาส 2-2565