มมร ล้านนา: ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมงาน

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมงาน

1-สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2-สาขามนุษศาสตร์-อังกฤษ

3-สาขาการปกครอง

4-สาขาการสอนภาษาไทย

5-สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

6-สาขาการสอนสังคมศึกษา