มมร ล้านนา: ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา