มมร ล้านนา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคนอกเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคนอกเวลาราชการ