มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2561

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก (อุดมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)ตรวจสอบรายชื่อ คลิก