มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1

1.สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2.สาขาวิชาการปกครอง

3.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

4.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

5.สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

6.สาขาวิชาการภาษาอังกฤษ