มมร ล้านนา: ประกาศเปิดรับสมัครเช่าพื้นที่โรงอาหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่องประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่โรงอาหาร ร้านค้าเบอร์ 1

*******************