มมร ล้านนา: ประกาศเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562