มมร ล้านนา: ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฯฉบับที่ ๔

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (covid19) ฉบับที่ ๔