มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 สอบโค้วต้ารอบ 2

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 สอบโค้วต้ารอบ 2 และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00น. ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่