มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

-นโยบาย และแผนการเคลื่อนย้ายห้องเรียน สู่ มมร.วข.ล้านนา (สันกำแพง)

-ขับเคลื่อน ปรับแผน วข.ให้ สอดคล้องกับแผนใหญ่

-การดำเนินการรับสมัคร รอบ ๒ (โควตา) ประกาศรายชื่อ จำนวน ๑๑๙ รูป/คน

-การรับสมัคร ป.โท (การบริหารการศึกษา)

-การรับสมัคร ป.โท (พุทธศาสนาและปรัชญา)

-ป.เอก (พุทธศาสนาและปรัชญา) งดรับ ปี ๖๔

-เตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตร ป.โท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) และ ป.เอก (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ฯลฯ