มมร ล้านนา: ประชุมประจำเดือนบุคลากร

ประชุมประจำเดือนบุคลากร : พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากรประจำเดือน มอบนโยบาย ให้ความคิด ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กิจกรรม ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมต่าง ๆ ไปด้วยกัน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓