มมร ล้านนา: ประชุมผู้แทนคณาจารย์ทุกสาขาวิชา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พระมหาสกุล มหาวีโร , ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา(รก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ประชุมผู้แทนคณาจารย์ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานในมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4