มมร ล้านนา: ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนาครบ ๒๙ ปี วิทยาเขตล้านนา

พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่ ๓

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ ๒๙ ปี วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา(แห่งใหม่) ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่