มมร ล้านนา : ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมแสดงในชุดเจ้าหลวงนครเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหลวงเชียงใหม่

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมแสดงในชุดเจ้าหลวงนครเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ ตลอดจนพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเจ้านายฝ่ายเหนือที่ล่วงลับไปแล้วทุกพระองค์

ที่ บริเวณกู่เจ้าหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะและดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  ซึ่งในปีนี้มีริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะล้านนาอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ประกอบด้วย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ็ง น้ำขมิ้นส้มป่อย จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบล้านนา ภายในขบวน

        ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะ ถวายพวงมาลัย และรดน้ำสระเกล้าดำหัวบนสายสิญจน์ที่เชื่อมโยงมาจากกู่เจ้าหลวงทุกพระองค์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์

        ทั้งนี้ ยังมีการแสดงประกอบแสง สี เสียง จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายมนัส ขันใส และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการหลายภาคส่วน เข้าร่วมแสดงในชุดเจ้าหลวงนครเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ ตลอดจนพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเจ้านายฝ่ายเหนือที่ล่วงลับไปแล้วทุกพระองค์ ที่ได้ปกป้อง ดูแล คุ้มครองเมืองเชียงใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

(แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่)