มมร ล้านนา: ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขตล้านนา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ศรีมุกข์ วุฒิเอ้ย

ผศ.ดร.ตระ กูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขตล้านนาร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ศรีมุกข์ วุฒิเอ้ย มารดาของ พ.อ.ผดุง วุฒิเอ้ย สามีนางสุภัทรา วุฒิเอ้ย เจ้าหน้าที่วิทยาเขตล้านนา ณ สุสานบ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่