มมร ล้านนา: ผู้ช่วยอธิการบดีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน