มมร ล้านนา : ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสพาคณะมากราบไหว้พระธาตุเจดีย์หลวง วิหารอินทขีล และนำชมบริเวณโดยรอบวัดเจดีย์หลวง