มมร ล้านนา: ผู้บริหารและบุคลากร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไววัสโคโรนา 19 เข็มแรก แอสตร้าเซเนก้า (AZ)

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากร คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไววัสโคโรนา 19 เข็มแรก แอสตร้าเซเนก้า (AZ) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564