มมร ล้านนา: พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ​ : คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร​ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ปี​ ๑ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มี​ ดร. รณวีร์ ผาผลจากราชภัฏ​ มช เป็นวิทยากรพิเศษ