มมร ล้านนา: พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปี 2563

พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปี 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่