มมร ล้านนา: พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่เมฆลา ไชยสมภาร มารดาของอ.วิชัย ไชยสมภาร

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่เมฆลา ไชยสมภาร มารดาของอาจารย์วิชัย ไชยสมภาร เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตล้านนา ณ ฌาปนสถานบ้านป่าป๋วย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน