มมร ล้านนา: พิธีทำบุญฉลองครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ครบ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

พิธีทำบุญฉลองครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ครบ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บ้านป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่