มมร ล้านนา: พิธีบำเพ็ญกุศล ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

พิธีบำเพ็ญกุศล ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร บูรพาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๓