มมร ล้านนา: พิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2563

 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU4