มมร ล้านนา: พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา สนองงานคณะสงฆ์ในการจัดการศึกษาโดยร่วมกับคณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา มีพระกิตติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่-หางดง (ธ) เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาตรี, โท, เอก โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเปิดเรียนธรรมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒