มมร ล้านนา : พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์ในโอกาสนี้ด้วย