มมร ล้านนา: พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นําโดยรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้เปิดกรวยกระทง ดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4) และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) (ภาพ: arnon panram)