มมร ล้านนา: พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผศ.ดร.โผน นามณี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่