มมร ล้านนา: พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณะ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗รอบพระชนมพรรษา เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงศุลต่างประเทศ พสกนิกรพ่อค้าประชาชน ในจ.เชียงใหม่