มมร ล้านนา: พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตา ฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๔ ปี พระเทพวุฒาจารย์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตา ฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๔ ปี และฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และทอดผ้าป่าสบทบทุนบูรณะอาคาร “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โดยวัดเจดีย์หลวงวรวิหารร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตมอบทุนเบื้องต้นจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)