มมร ล้านนา: พิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมรับน้องใหม่ 2562 สาขาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมรับน้องใหม่ 2562 คณะสังคมศาสตร์ สาขาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (13 กรกฎาคม 2562)