มมร ล้านนา : พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว และพร้อมจิตอาสารับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรับชมผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มี ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ภาพ : บุญนำ สุนามถาวร , Srimoon Sanmaengma ข่าว : Srimoon Sanmaengma)

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย