มมร ล้านนา: พิธีเปิด “กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 10


วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด “กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 10 University Sports Tournament of Chaing Mai ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 มี 12 สถาบันการศึกษาประกอบด้วย
     – มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา


     – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่


– มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     – มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


– มหาวิทยาลัยพายัพ

– มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
   

    – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


– สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่


– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

และมหาวิทยาลัยแม่โจ้


ในปี 2563 มี 3 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นมีการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และโชว์สุดพิเศษจาก จอร์ด ฐปนัท สัตยานุรักษ์ นักร้องนักแสดงชื่อดัง


เวลา 18.00 น.วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ นำขบวนพาเรดนักศึกษานักกีฬาจาก 12 สถาบันเข้าสู่สนาม อธิการบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้ง 12 สถาบันเข้าในพิธี ประธานในพิธี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานประธานในพิธี นักกีฬาอาวุโส และผู้แทนผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณตน วงโยวาทิตนำขบวนนักกีฬาออกจากสนาม ชมการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ของ 12 สถาบัน เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่