มมร ล้านนา : ฟังธรรม-เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจรรย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ฟังธรรม-เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ ลานพระเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ 18 กุมภาพันธ์ 2562