มมร ล้านนา: มอบถุงยังชีพ(ปันสุข) ให้แก่นักศึกษา วิทยาเขตล้านนา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพ(ปันสุข) ให้แก่นักศึกษา วิทยาเขตล้านนา ที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ณ อาคาร MBU4 28 กรกฏาคม 2564