มมร ล้านนา: มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ทุน

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ผู้ผ่านการสอบชิงทุนการศึกษา มมร วิทยาเขตล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาททักษะชีวิตในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์