มมร ล้านนา: มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษาประจำปี 2561และประชุมจัดทำแผนพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักศึกษาประจำปี 2561 ในโอกาสหมดวาะการดำรงตำแหน่งและส่งต่อหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมให้โอวาทคณะกรรมการนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ(บรรพชิต/คฤหัสถ์) ก่อนปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งได้ร่วมกันประชุมจัดทำแผนพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562