มมร ล้านนา: มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาได้รับผลกระทบจากโควิด-19