มมร ล้านนา: รองอธิการบดีพบปะนักศึกษาภาคปกติให้โอวาทข้อคิด

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พบปะนักศึกษาภาคปกติ ปี 1-4 ให้โอวาทข้อคิดและแนวทางการเรียนการศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU4