มมร ล้านนา: รองอธิการบดีเป็นประธานสงฆ์งานพระราชทานเพลิงศพนายสังวร อุ่นใจ

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานสงฆ์งานพระราชทานเพลิงศพนายสังวร อุ่นใจ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุสุสานบ้านหนองดู่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน บิดาของผู้อำนวยการเกียรติพงศ์ อุ่นใจ นักศึกษาปริญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ในวันอาทิตย์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น