มมร ล้านนา: รองอธิการบดีเป็นวิทยากรร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ สัมมนาทัศน์ เรื่อง ปัญหาการลดลงของพระภิกษุ สามเณร และความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” วิทยากรร่วมสัมมนา
-พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร.วข.ขอนแก่น
-พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร.วข.ล้านนา
-รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก คณะมนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ภาพโดย ทีมงานศูนย์บริการวิชาการวิทยาเขตอีสาน