มมร ล้านนา : รองอธิการบดี มุทิตาสักการะพระครูวินัยสารโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมคณจารย์เจ้าหน้าที่ มุทิตาสักการะพระครูวินัยสารโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 50 ปี 23 พฤษภาคม 2562