มมร ล้านนา: รองอธิการบดีร่วมปฏิบัติหน้าที่แจกข้าวกล่องโรงทานยามยาก

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ แจกข้าวกล่องโรงทานยามยาก วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เมืองเชียงใหม่ จำนวนวันละ 3-4,000 กว่ากล่องต่อวัน โดยเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 รวม 37 วัน