มมร ล้านนา : รองอธิการบดี เยี่ยมพระนักศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เยี่ยมพระนักศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ณ วัดอรัญญวาส บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่