มมร ล้านนา: รับมอบเครื่องกรอกน้ำรุ่น RO ปันน้ำใส จำนวน 5 เครื่อง

พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รับมอบเครื่องกรอกน้ำรุ่น RO ปันน้ำใส จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 36,000 บาท จากบริษัทเซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU4 วันที่ 15 ตุลาคม 2564