มมร ล้านนา: รับมอบเงินบริจาคจากพระสิงห์มูลนิธิ

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา รับมอบเงินบริจาคจากพระสิงห์มูลนิธิ นำโดย พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อมอบให้กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา