มมร ล้านนา: รับมอบโล่สนับสนุนงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

ในการนี้ นายประยูร รัตนเสรีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบโล่ให้แก่ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในการร่วมสนับสนุนบุคลากรเป็นกรรมการตัดสินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่