มมร ล้านนา: ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน #save Ubon #คนไทยไม่ทิ้งกัน #การสอนสังคมศึกษา #มมร ล้านนา เชียงใหม่ 23 กันยายน 2562